ายการสินค้า : สิงห์งาช้าง รุ่นสุดท้าย หลวงพ่อหว่นวัดคลองคูณ จำนวนสร้างออกจากวัด 220 ตัว ตอกโค๊ตกำกับบรรจุกล่องกำมะหยี่อย่างดี 

ราคา :  

โทร 096-3104149
********************************************************************************************************************************************
 

www.sungkomprakruang.com